Strefa klienta

Zapomniałeś hasła?

Strefa pracownika

Kalendarium reform

do 31.12.1998 r.: kryterium przyznania emerytury jest osiągnięcie wieku emerytalnego oraz posiadanie odpowiednio długiego okresu zatrudnienia ("okresów składkowych"), wysokość emerytury nie zależy od wysokości odprowadzonych w przeszłości składek;
 

od 01.01.1999 r.: emerytura jest wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego a jej wysokość zależy od sumy odprowadzonych w przeszłości składek ewidencjonowanych w dwóch systemach – repartycyjnym („solidarnościowym”) systemie ZUS (I filar) oraz kapitałowym OFE (II filar), a poprzez zachęty podatkowe wprowadzono również możliwość budowania dodatkowego kapitału emerytalnego w ramach tzw. III filaru; podział składki pomiędzy ZUS a OFE ulegał w późniejszych latach licznym zmianom;
 

01.01.2013 r.: początek systematycznego wydłużania wieku emerytalnego do 67 lat;
 

01.02.2014 r.: wejście w życie zmian niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE;
 

03.02.2014 r.: umorzenie przez Otwarte Fundusze Emerytalne 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE na dzień 31 stycznia 2014 r i przekazanie umorzonych środków do ZUS, gdzie środki zostały zaewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego;
 

01.04.2014 r. - 31.07.2014 r.: okres składania oświadczenia o dalszym przekazywaniu składki do OFE lub przekazywaniu całości składki na subkonto w ZUS;
 

01.04.2016 r. - 31.07.2016 r.: kolejne "okienko" umożliwiajace podjęcie lub zmianę decyzji poprzez złożenie stosownego oświadczenia;
 

 

Podział 19,52% podstawy wymiaru składki:

01.01.1999 r. - 30.04.2011 r.

 • 12,22% księgowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS (I filar)
 • 7,30% odprowadzane przez ZUS na rachunek ubezpieczonego w wybranym OFE (II filar)

01.05.2011 r. - 31.12.2012 r.

 • 12,22% księgowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS (I filar)
 • 5,00% księgowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego w ZUS (II filar)
 • 2,30% odprowadzane przez ZUS na rachunek ubezpieczonego w wybranym OFE (II filar)

01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

 • 12,22% księgowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS (I filar)
 • 4,50% księgowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego w ZUS (II filar)
 • 2,80% odprowadzane przez ZUS na rachunek ubezpieczonego w wybranym OFE (II filar)

01.01.2014 r. - 31.01.2014 r.

 • 12,22% księgowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS (I filar)
 • 4,20% księgowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego w ZUS (II filar)
 • 3,10% odprowadzane przez ZUS na rachunek ubezpieczonego w wybranym OFE (II filar)

01.02.2014 r. - nadal

   a) w przypadku decyzji o odprowadzaniu części składek do OFE:

 • 12,22% księgowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS (I filar)
 • 4,38% księgowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego w ZUS (II filar)
 • 2,92% odprowadzane przez ZUS na rachunek ubezpieczonego w wybranym OFE (II filar)

   b) w przypadku pozostania wyłącznie w ZUS:

 • 12,22% księgowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS (I filar)
 • 7,30% księgowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego w ZUS (II filar)

 

Umów się

na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą