Strefa klienta

Zapomniałeś hasła?

Strefa pracownika

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe UFK

Fundusz inwestycyjny jest formą wspólnego inwestowania polegającą na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu; w dużym uproszczeniu, fundusz możemy postrzegać jako firmę, zarządzaną przez specjalistów, która lokuje za nas nasze pieniądze celem ich pomnożenia. Sama idea narodziła się na długo przed nastaniem znanego nam dzisiaj rynku kapitałowego – pomysł wspólnego inwestowania skutecznie wykorzystywano w Holandii już w II-giej poł. XVIII w.

Dzisiejsze fundusze są jednym z dominujących inwestorów na rozwiniętych rynkach finansowych ponieważ oferują swoim uczestnikom szerszy dostęp do narzędzi, instrumentów, metod inwestowania oraz wiedzy – w szczególności szybkiej informacji o zdarzeniach, które mogą wpływać na kształtowanie się kursów walorów na rynku, niż oczekiwać mogą inwestorzy indywidualni. Co nie mniej ważne, fundusze dysponują na ogół ogromnym kapitałem, który umożliwia znaczne zróżnicowanie aktywów a tym samym podnosi poziom bezpieczeństwa uczestników funduszu. W tej sytuacji naturalne jest, dlaczego dzisiejsze fundusze są w stanie zarządzać portfelami papierów wartościowych w znacznie bardziej korzystny sposób niż większość innych uczestników rynku.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe UFK wykorzystują wszystkie zalety funduszy inwestycyjnych otwartych oferując ponadto - niedostępne w innej formie prawnej wspólnego lokowania kapitału i nieobciążone wysokimi kosztami, korzyści podatkowo-spadkowe oraz dodatkowe świadczenia ubezpieczeniowe przez cały okres trwania inwestycji. Jeżeli dorzucić w tym miejscu informację o dostępie tylko w ramach UFK do działających globalnie a nie posiadających w Polsce swojego przedstawicielstwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz znaczącą redukcję progów uczestnictwa w wybranych inwestycjach nie zaskakuje informacja, że ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe piąte półrocze z rzędu odnotowały wzrost wpłat a suma aktywów przekroczyła 50 mld zł.
Analogicznie, jak w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych FIO, należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że aby skutecznie i regularnie czerpać ponadprzeciętne zyski z uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zwiększyć bezpieczeństwo powierzonych funduszowi środków, wskazane jest korzystanie z profesjonalnego wsparcia licencjonowanego Doradcy Inwestycyjnego; firma Axper Finance jako jedyna zapewnia swoim Klientom takie wsparcie w ramach usługi serwisu umów oszczędnościowo-inwestycyjnych, co z punktu widzenia Klienta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

W celu uzyskania większej ilości szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie głównej – nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania podczas bezpośredniego spotkania.

Umów się

na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą