Strefa klienta

Zapomniałeś hasła?

Strefa pracownika

Leasingi

Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

W szczególności przedmiotem leasingu może być:

 • sprzęt biurowy: komputery, kserokopiarki, meble,
 • środki transportu kołowego: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, specjalne,
 • inne maszyny: sprzęt budowlany, dźwigi, linie technologiczne, 
 • statki, samoloty,
 • nieruchomości: biurowce, budynki przemysł

Leasing finansowy 

Leasing finansowy to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania składnika aktywów. Tytuł prawny do składnika aktywów może, ale nie musi być ostatecznie przekazany.

 • brak minimalnego okresu leasingu
 • przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku i możesz go amortyzować
 • możesz dowolnie podzielić raty wynagrodzenia na część kapitałową i odsetkową
 • podatek VAT rozliczysz na zasadach ogólnych
 • zawiera prawo do nabycia przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny natomiast jest to leasing nie będący leasingiem finansowym.

 • daje możliwość spłaty tylko części wartości nabytego przedmiotu leasingu i uzyskanie mniejszych miesięcznych rat
 • użytkowanie przedmiotu bez konieczności zakupu po okresie leasingu
 • w przypadku leasingu samochodów osobowych daje możliwość zaliczenia rat leasingowych w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie głównej – nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania podczas bezpośredniego spotkania.

Umów się

na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą